Kongens fortjenestemedalje

Av NSF, 10.07.2020

Stomisykepleier Torill Elin Olsen er tildelt kongens fortjenestemedalje.

Norsk Sykepleierforbund gratulerer stomi- og kontinenssykepleier, høgskolelektor, Cand.san, Torill Elin Olsen med kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige og uvurderlige innsats for stomifaget.