PÅMINNELSE OM VIKTIG SPØRREUNDERSØKELSE

Av Eli Røed Jensen, 11.07.2020

VIKTIG MELDING TIL ALLE DERE SYKEPLEIERE DER UTE SOM JOBBER MED DIABETESPASIENTER: 

For en stund tilbake fikk dere en mail om å delta i en spørreundersøkelse angående Covid-19 pandemien!

Har du svart? Fint om du kan sette av 10 minutter til dette slik at også norske diabetessykepleiere sitt perspektiv blir formidlet. 

Det er den europeiske diabetessykepleier gruppen FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) som har tatt initiativet til denne blant alle diabetessykepleiere i Europa «The Impact of the COVID-19 Pandemic on Diabetes Specialist Nurses in Europe: A pan-European Survey».

Prosjektet ledes av Rita Forde og Angus Forbes v/ Kings College, London. DiaBEST forskningsgruppe ved Høgskolen på Vestlandet deltar i dette samarbeidet. Hensikten med undersøkelsen er å få et europeisk perspektiv på virkningen av COVID-19 for de med diabetes, for behandlings- og oppfølgingstilbudet og for diabetessykepleiere i deres arbeid.

Resultatene vil bli presentert på FEND konferansen i September (digital konferanse i år) og publisert i relevante tidsskrift.


Spørreskjema åpner seg på norsk dersom du klikker deg inn på lenken fra en PC. Dersom du bruker Ipad eller mobiltelefon er det mulig at det åpner seg i engelsk versjon, i så fall er det en «rullegardin» øverst til høyre hvor du kan du velge «norsk versjon.

LENKE TIL UNDERSØKELSEN:
https://kclbs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b7XKS3kuhJbO1xz