SØ-direktøren oppfordres til å trekke saken mot de fire spesialsykepleierne

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 14.07.2020

693 har signert oppropet der Sykehuset Østfolds administrerende direktør Hege Gjessing oppfodres til å trekke saken mot de fire spesialsykepleierne som har fått medhold i Tvisteløsningsnemda i at de hadde rett til større stilling. 

Det er faggruppene for Østfolds intensivsykepleiere (NSFLIS) ved Camilla Jørstad og Anestesisykepleierne ved Ann-Chatrin L. Leonardsen som står bak oppropet. Les mer om det her;https://www.opprop.net/vi_stotter_intensivsykepleierne_som_saksokes_av_egen_arbeidsgiver

- Vi vil igjen påpeke urimeligheten i det å saksøke egne ansatte. I lys av pandemien er det ekstra viktig å ivareta sine ansatte generelt, og sykepleiere/spesialsykepleiere spesielt. Videre er det viktig med en heltidskultur- i 1 avdeling- også av smittevernshensyn. I tillegg burde Sykehuset Østfold arbeide for et positivt omdømme, som vil gjøre sykehuset attraktivt som arbeidsplass, skriver de to faggruppelederne. 

Vedlagt finner du brevet som er sendt til sykehusedirektøren på vegne av de 693 som har signert på støtten til de fire sykepleierne. 

I vedlagte lenke kan du lese mer om bakgrunnen for saken; https://www.nsf.no/vis-artikkel/4908862/123639/Krevende-ferd-mot-full-stilling-

Dersom Sykehuset Østfolds direktør ikke følger oppfordringen om å trekke saken mot sine fire ansatte, vil rettssaken starte opp tirsdag 15. september i Fredrikstad Tingrett.