Siri Rugland Ree: Derfor vil jeg bli fylkesleder!

Av Arild Berland, 26.07.2020

I september skal det velges ny fylkesleder i NSF Rogaland. Valget står mellom Aud Hølland Riise og Siri Rugland Ree. NSF Lokalen har utfordret de to lederkandidatene til å svare på noen spørsmål slik at våre medlemmer blir litt mer kjent med dem - og med deres ambisjoner for fylkesledervervet. I dag er turen kommet til Siri Rugland Ree.

Hvem er du, Siri Rugland Ree?
Jeg er en 44 år gammel Sandnes-jente, gift og mor til to gutter på 12 og 16 år. Jeg trives svært godt ute på tur i skog og mark. Jeg har vært sykepleier siden 2007. Som sykepleier har jeg flere års erfaring fra hjemmesykepleien og jeg har hatt rollen som kreftkoordinator i Sandnes Kommune de siste tre årene, før jeg for to og et halvt år siden ble valgt som hovedtillitsvalgt for NSF i Sandnes kommune – et verv som innebærer 100 % frikjøp og permisjon fra egen stilling.

Hvorfor vil du bli fylkesleder?
Først vil jeg si at det å bli foreslått til fylkesleder i NSF Rogaland opplever jeg som en enormt stor tillitserklæring. Jeg har et generelt brennende engasjement for sykepleiefaget. Jeg ønsker å bidra til en faglig stolthet blant oss sykepleiere. Jeg vil jobbe for et økt engasjement blant medlemmene våre. NSF trenger engasjerte medlemmer, både faglig og politisk. Jeg vil at NSF Rogaland skal ha en tydelig stemme både i sykehus og kommune, og være med i videreutviklingen av helsetjenestene fremover. Vi blir til stadighet utfordret fra arbeidsgiver om at vi må endre måten vi jobber på, denne diskusjonen skal NSF være med i. Endringsarbeidet vil utfordre oss, og vi skal være tett på slik forsvarlig sykepleie og sykepleiepraksis av god kvalitet fortsatt blir et varemerke. Høyt arbeidspress må bli synliggjort. Vi trenger sykepleiere som jobber hele sin yrkeskarriere med faget. Erfarne sykepleiere sammen med unge nyutdannede, vil videreføre solid og god kompetanse. Vi skal synliggjøre vår kompetanse til politikerne og arbeidsgiverne, men også konsekvensene av en mangelfull fagkompetanse i helsetjenestene. I disse koronatider har lønn og tillegg vært et helt naturlig hett tema. Vi skal ha en lønn det er mulig å leve av! Da er hele stillinger og høyere lønn nøkkelen.

Hvilke av dine egenskaper tenker du er mest nyttige i rollen som fylkesleder?
Kjenner jeg blir ydmyk med tanke på muligheten for å bli valgt som NSF Rogaland sin nye fylkesleder. Forventningene er høye fra både medlemmene og organisasjonen. Det å inneha en slik rolle krever mange egenskaper. Det kan likevel være veldig nyttig å kunne hive seg ut på talerstolen i både store og små forsamlinger, det gjør jeg! Å være relasjonsbyggende og ha gode samarbeidsevner er også to egenskaper jeg tenker vil være godt å ha med seg inn i rollen som fylkesleder.

Hvilke NSF-saker brenner du mest for?
Jeg brenner for mange saker. Hvis jeg skal trekke frem noen, må jeg si arbeidet med heltidskultur og sykepleiemangel. Jeg mener at sykepleiere skal kunne ha fulle stillinger uten å måtte jobber mer helgetimer. En heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene. Dette endringsarbeidet er avhengig av at både ledere og sykepleiere jobber sammen mot dette felles målet, og at partene ser det må være samsvar mellom oppgaver og bemanning.

Fortsatt slutter for mange sykepleiere etter få år. Vi har ingen sykepleiere å miste! Jeg tror at et godt fag- og arbeidsmiljø, kontinuitet, gode arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig lønn, er faktorer som både er rekrutterende og beholdende. Vi må fremsnakke sykepleiefaget og fortsatt sette søkelys på å gjøre yrket attraktivt.

Har du et livsmotto eller visdomsord du prøver å leve opp til?
Det er den som går seg vill, som finner de nye veiene!