Ansatte i Karmøy får arbeidstøy

Av Arild Berland, 16.07.2020

- Dersom kommunen ikke kan utelukke smitte på jobb, skal arbeidsgiveren sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke arbeidstøy.  Arbeidstilsynet gav de ansatte i Karmøy fullt medhold, og nå lover ordføreren arbeidstøy til alle i helse- og omsorgssektoren.

I forrige uke ble det kjent at ansatte i Karmøy kommune ikke fikk utlevert og pålagt å bruke arbeidstøy på jobb - blant annet gjennom en artikkel i tidsskriftet Sykepleien.  Arbeidsgiver fremholdt da at de hadde fulgt retningslinjene og foretatt en risikovurdering som tilsa at de ikke var pålagt å tilby arbeidstøy. Ansatte og verneombudet meldte saken til Arbeidstilsynet.

I går fikk Karmøy kommune rapporten som konkluderer med at Karmøy kommune bryter arbeidsmiljøloven på flere punkter.

Utdatert risikovurdering
Arbeidsgivers risikovurdering tok utgangspunkt i retningslinjer som ble godkjent i 2016.  Ifølge arbeidstilsynets rapport (se vedlegg) er disse nå udatert.  «Utviklingen i samfunnet og smittesituasjonen er endret i løpet av tiden som er gått fram til 2020», heter det i rapporten.

Når Arbeidstilsynet godkjente risikovurderingen i 2016 presiserte de at arbeidstøy skal benyttes i situasjoner der man etter risikovurdering er kommet fram til at det vil være mistanke om smitte.

Rapporten slår fast at risikovurderingen som nå foreligger ikke er tilstrekkelig for å utelukke og avdekke smitte. Dermed kan den ikke medregnes når kommunen skal ta stilling til arbeidstøy for de ansatte i hjemmetjenesten. Kommunen bryter altså loven både når det gjelder risikovurdering og arbeidstøy for de ansatte i hjemmetjenesten.

Får arbeidstøy
Karmøy får frist på seg til 20.november til å rette opp forholdene. I et intervju i dagens Haugesunds Avis sier ordfører Jarle Nilsen at alle ansatte i helse- og sosialsektoren skal få godkjent arbeidstøy så snart det er tilgjengelig.

Nilsen sier at godkjent arbeidstøy vil gjøres tilgjengelig for alle ansatte i helse og omsorgssektoren så snart tøyet er tilgjengelig i kommunen – men at saken først må behandles politisk i utvalg, formannskap og endelig i kommunestyret 21.september.

 Ikke overrasket

-    Arbeidstilsynets vurderinger og konklusjoner kom ikke direkte overraskende på oss tillitsvalgte og vernetjenesten. De er helt i samsvar med det vi har hevdet hele tiden. Vi er tilfreds med å ha fått bekreftet at vårt krav om arbeidstøy er både berettiget og lovpålagt. Samtidig er vi noe oppgitt over all den tiden som går og har gått med i lokal uenighet. Dette er tid der våre medlemmer er - og har vært -  utsatt for smitte på jobb, sier hovedtillitsvalgt for NSF Karmøy, Janett Gustavsen i en kommentar.