Ledige verv i kontrollkommisjonene innen psykisk helse og rus.

Av Mette Mikkelsen, 20.07.2020

Rådgiver hos Fylkesmannen i Vestland har tatt kontakt fordi de har behov for kompetanse innen helsefag til å bekle noen av disse vervene. Du kan ikke ha ansettelsesforhold i psykisk helse eller rus og overnevte verv.

Ledige verv som lekmedlem og vara for lekmedlem  i kontrollkommisjonen for Nordhordland, Midhordland og Sotra:

https://fylkesmannen.no/nn/vestland/helse-omsorg-og-sosialtenester/psykisk-helse-og-rus/ledige-verv-i-kontrollkommisjonen-for-nordhordland-midhordland-og-sotra--ny-utlysing/

 

Ledig verv som vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, Psykiatrisk klinikk og Ungdomsavdelinga:

https://fylkesmannen.no/nn/vestland/helse-omsorg-og-sosialtenester/psykisk-helse-og-rus/ledig-verv-i-kontrollkommisjonen-for-forde-sentralsjukehus-psykiatrisk-klinikk-og-ungdomsavdelinga/

 

Ledig verv som vara for lekmedlem i kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane:

https://fylkesmannen.no/nn/vestland/helse-omsorg-og-sosialtenester/psykisk-helse-og-rus/ledig-verv-i-kontrollkommisjonen-for-sogn-og-fjordane3/

 

Det finnes mye informasjon om kontrollkommisjonsarbeidet her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kontrollkommisjonen-i-psykisk-helsevern

Har dere spørsmål om vervene kan dere kontakt rådgiver: Mona Fauskanger hos fylkesmannen i Vestland telefon: 55572203