Den nye hverdagen på Kysthospitalet

Av A.Sørum, M.Evertsen, A.H.Skifjell, 29.07.2020

Her kan dere lese om hvordan hverdagen har vært på Kysthospitalet i Stavern under korona tiden og sykepleierens rolle i rehabilitering av covid-19 pasienter.

Nyhetene preges av korona. Jobbhverdagen er preget av usikkerhet. Vi venter på noe, men vet ikke helt hva. Privat avlyses alt sosialt liv. Fokus er på å hindre smittespredning, holde oss friske så vi kan gå på jobb, og å gjøre en best mulig jobb for de pasientene som er innlagt.

En annerledes hverdag.pdf_.pdf

Sykepleierens rolle i rehabilitering av Covid-19 pasienter.pdf__.pdf