Håndbok for jordmødre avvikles

Av Jordmorforbundet, 29.07.2020

Landsstyret i Jordmorforbundet NSF bestemte på styremøte våren 2020 av Håndbok for jordmødre avvikles. Her kan du lese om bakgrunnen for begrunnelsen.

Tiden går fremover og det er ingen tvil om at fler og fler går over til elektronisk kalender, og mange har meldt fra til oss om at det ikke er behov for kalender på papir. En viktig del av håndboken var dens faglige innhold. Faget vårt er i kontinuerlig utvikling, og fag utgitt på papir mister raskt sin verdi. NSFs nettsider er under utvikling, og det vil være viktigere for oss i Jordmorforbundet å fremover kunne tilby våre medlemmer gode oppdatere nettsider med fagstoff og fagartikler. Disse vil være søkbare og du vil ha dem for hånden uansett hvor du er, så lenge du har internett-tilgang.

Økonomi og miljøaspektet er selvsagt også viktige årsaker. Å printe så mange kalendere og bruke midler på utsendelse til medlemmer som i stor grad ikke tar kalenderen i bruk synes for oss ufornuftig både med hensyn til miljø og økonomi. Landstyret i Jordmorforbundet ønsker heller å bruke prosjektmidler og medlemmenes penger på gode faglige medlemstilbud som flere medlemmer ønsker og kan dra nytte av.

Vi vet at noen av dere kommer til å savne almanakken, men vi håper på forståelse for avgjørelsen. Dersom du fortsatt ønsker papirkalender tilbyr NSF dette som et medlemstilbud og du kan få tilsendt gratis almanakk ved hjelp av få tastetrykk. Informasjon om hvordan kalenderen/ almanakken kan bestilles finner du her: https://www.nsf.no/almanakk/medlemskapsartikkel/1740309