videoen som illustrerer jordmors kompetanse og arbeidfelt.

Av nsf, 07.01.2020

I forbindelse med sykepleiernes og jordmødrenes år 2020 fikk vi laget denne flotte videoen som illustrerer jordmors kompetanse og arbeidfelt.

Se video som er en del av #JordmoKan kampanjen.(link is external). Verdens helseorganisasjon har utpekt 2020 til sykepleiernes og jordmødrenes år.

 


Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert dette året som sykepleiernes og jordmødres år. Jordmorforbundet har benyttet anledningen til å profilere vår profesjon. Jordmorforbundets video er folkeopplysning som baserer seg på fakta om jordmorledet svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg.

 

– Det er viktig for Jordmorforbundet å fremme vår kompetanse slik at kvinner tar informerte valg når de har behov for våre tjenester. Faktainformasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker det samme som vår video.

FHI.  Der står det at: «Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp der jordmødre styrer oppfølgingen. Oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen færre forløses med vakuum eller tang og noen færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte, viser en Cochrane-oversikt.»

Jordmorforbundet har en rekke kilder på at jordmoroppfølging gir en rekke fordeler.

 «En systematisk oversiktsartikkel har undersøkt om kontinuitet gjennom svangerskaps- og fødselsomsorgen har effekt på utfall hos mor og barn. Referanse: Sandall J, Soltani H, Gates S et al. Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev 2016; 4: CD004667

Forfatterne som inkluderte 15 studier fant at dersom svangerskaps- og fødselsomsorgen blir organisert slik at en jordmor eller et team av jordmødre har hovedansvar og koordinerer tjenesten, vil færre føde prematurt, færre vil oppleve abort og dødfødsel, epiduralbedøvelse vil bli brukt sjeldnere og det blir færre operative vaginale forløsninger. Funnene ble også vurdert til å være av så god kvalitet at det er usannsynlig at framtidige studier vil endre konklusjonen.»  side 426, kapittel 29 Ellen Blix Jordmorboka (2017) 

Vi har i tillegg to studier fra Norge som sammenligner utfall hos lavrisikofødende som starter fødselen ved kvinneklinikk og jordmorstyrt fødestue. De fant at kvinner som starter fødselen ved den jordmorstyrte enheten sjeldnere fikk epiduralanalgesi, medikamentell smertelindring og medikamentell stimulering av rier, og de fikk færre episiotomier.

Bernitz S, Rolland R, Blix E et al Is the operative delivery rate in low risk women dependent on the level of birth care? A randomized controlled trial. BJOG2011;118 (11) 1357-1364

Eide B, Nilsen AB Rasmussen S, Births in two different delivery units in the same clinic: a prospective study of the healtht primiparous women. BMC Pregnancy Childbirth 2009; 9:25.

 

Mars 2020: Jordmormodellen som er et norskstøttet prosjekt fra det norske utenriksdepartementet medvirket til færre akutte keisersnitt og langt færre kvinner hadde blodmangel etter fødsel. Det medvirket også til at færre barn ble født for tidlig, at det var færre syke og at færre trengte behandling på nyfødtavdeling. Dette framgår av doktoravhandlingen Making Midwifery Matter - Introduction of a Midwife-led Continuity Model of care in occupied Palestine. Jordmor Berit Mortensen https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2020/mortensen-berit.html

 

Dette legger vi til grunn for at vi påpeker at «gravide som har jordmor i svangerskapet har færre komplikasjoner, trenger mindre medisinsk smertelindring under fødsel og føder friskere barn nærmere termin» i videoen vår.