Bestilling av kartleggingsmaterialet til SATS og SPRÅK 4 på nett

Av Ellen Kathrine Larsen, 19.08.2020

På helsestasjonene brukes kartleggingsmaterialet SATS og SPRÅK 4 for å vurdere 2- og 4 fireåringers språkkompetanse og nå kan det bestilles på nett.

Nytt i år er at helsestasjonene kan bestille kartleggingsmaterialet til SATS og SPRÅK 4 og veiledningsfoldere direkte på nett, barnespråk2og4.no

På nettsiden vises det også til kontakter for eventuelt mer informasjon.