Drop in i skolehelsetjenesten?

Av LaH NSF, 20.08.2020

LaH opplever mye spørsmål rundt drop in i skolene nå. Det praktiseres også veldig forskjellig fra kommune til kommune.

Vi har tatt det opp med Helsedirektoratet og fått følgende svar:

I forbindelse med drop in må det tas hensyn til bl.a avstand, antall besøkende, håndhygiene, syke bør ikke komme mv. Det er viktig at de som jobber i tjenesten fortsatt følger råd om smittehåndtering, se folkehelseinstituttets nettsider

LaH mener at der man kan følge smittevernreglene er det viktig å legge til rette for drop in. Kanskje viktigere enn noen gang!