Et nulloppgjør forverrer sykepleiermangelen

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 21.08.2020

Et nulloppgjør for sykepleiere i år er feil medisin for norsk helsevesen: Helse-Norge mangler 6000 sykepleiere. Årlig utdannes knapt 4000. En av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første årene. Mister vi flere, truer det en allerede hardt presset helsetjeneste. Derfor må arbeidsgiverne prioritere sykepleierne i årets hovedtariffoppgjør.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ivrer etter å fortelle at sykepleierne ikke må få mer enn andre i årets oppgjør. Det vises til at det er mange som fortjener høyere lønn for sin innsats under koronapandemien. Det stemmer. - Koronapandemien har vist at den viktigste arbeidskraften har de dårligste lønningene, sier Kalle Moene, professor i økonomi. 

Livsnødvendig investering

Koronakrisen har vist hvor viktig sykepleiernes innsats er for kvalitet og kapasitet i helsetjenesten. Det var for liten kapasitet i helsetjenesten som gjorde at store deler av landet ble stengt 12. mars. Avlyste operasjoner og polikliniske behandlinger har ført til et enormt etterslep ved landets sykehus. Skal de som har ventet lenge på behandling, få nødvendig helsehjelp, må bemanningen være på plass. Sykepleierne skal ikke prioriteres «fordi vi fortjener det». Sykepleierne skal gis et lønnsløft for å sikre nok bemanning for å løse helsetjenestens mange oppgaver.

Sykepleiermangelen koster mer

Koronakrisen koster. Prisen på smittevernsutstyr har eksplodert og tapper offentlig sektor for store summer. Noen tjener seg rike på denne krisen. Det gjør ikke sykepleierne. Tvert imot har vi møtt arbeidsgivere som gjør de kan for å få mest mulig ut av sykepleierne for en billigst mulig penge; langvakter for å unngå å betale overtid. Hyppige endringer av turnuser for å unngå å betale for forskyvninger av vakter og personell. Og nå meldes det sågar om et nulloppgjør for landets mest etterspurte yrkesgruppe. Det gjør sykepleierne rasende!  

De samme arbeidsgiverne som ikke vil gi ei krone i lønnsøkning til sykepleiere, bruker milliarder på innleie av sykepleiere til landets sykehus og kommuner. Å mangle et årsverk koster et og et halvt årsverk. Å investere i å rekruttere og beholde sykepleiere er en mye klokere løsning enn å pøse ut penger på innleie.

Et lønnsløft for sykepleierne vil gjøre det lettere for andre å komme etter. I år må sykepleierne prioriteres for å sikre en god helsetjeneste i fremtiden. Et nulloppgjør for sykepleierne vil være en krise for landets helsetjeneste.

Karen Brasetvik

Leder for Norsk Sykepleierforbund Østfold