Kartlegging av tjenesten

Av Camilla Rørtveit, 23.08.2020

HJELP OSS Å STYRKE HELSESTASJON- OG  SKOLEHELSETJENESTEN!

Norsk Sykepleierforbund og Landsgruppen av helsesykepleiere trenger mer kunnskap om utdannings- og bemanningssituasjonen for helsesykepleiere. 

Vi har derfor fått SINTEF til å gjøre to kartlegginger for oss; en blant ledere av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og en blant helsesykepleiere samt sykepleiere i helsesykepleierstillinger. 

I tillegg innhenter de data fra nasjonal statistikk. Rapporten de utarbeider skal vi bruke i vårt arbeid for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, gjennom utdanning og bemanning av tilstrekkelig antall helsesykepleiere.

 

Kartleggingen er allerede sendt ut til ledere av tjenesten og er snart nå på veg ut til deg som er medlem i LaH NSF, til den e-postadressen du har lagt inn i vårt medlemsregister.

Kartleggingen som går ut til lederne av tjenesten, sendes til kommunalt postmottak, som så bes videreformidle det til rette leder.

Av erfaring vet vi at mange glemmer å oppdatere e-posten på Min side/Mitt medlemskap  på www.nsf.no . Gjelder det deg, er det fint om du gjør en oppdatering.

 

Vi håper at så mange som mulig av dere bruker noen minutter til dette, og slik bidrar til en så høy svarprosent som mulig.

Vi gjør dette for deg, for alle helsesykepleiere – og ikke minst for at barn, ungdom og foreldre skal få gode tjenester fra oss også i framtida!