Startskuddet gått for årets forhandlinger

Av NSF, 25.08.2020

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter. 

Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer, men kun om innhold i overenskomstens del A, områdeinndeling samt frister for videre forhandlinger.

Nærmere info om disse forhandlingene kommer senere.