I mål med første etappe i Spekter

Av NSF, 25.08.2020

Unio har i dag gjennomført første del av tariffoppgjøret innenfor Spekterområdet, de såkalte innledende A-dels forhandlingene

I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe om økonomi, men partene har blitt enige om noen prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret.  Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheter utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens hospital.

- Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet på dette trinnet , men det er ingen tvil om at det blir krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi, både sentralt og lokalt, sier Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen presiserer at det så langt ikke er avtalt noe om økonomi for helseforetak og Lovisenberg/Martina Hansen. Det skal NSF og Spekter forhandle om på et senere tidspunkt.

Se vedlagte protokoll for nærmere detaljer om frister med mer. 

Protokoll Unio Spekter A del 2020.pdf