Forlengelse av takstendringer som følge av koronasituasjonen

På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for jordmødre, fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

HOD har sendt ut pressemelding 25.august om forlengelse til 1. november 2020 av de midlertidige takstendringene på grunn av koronasituasjonen. Les mer her: 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-midlertidige-takstendringer/id2736930/