Viktig informasjon om det elektroniske fylkesvalget 16. og 17.september 2020

Av NSF

I mars skulle NSF Agder avholdt fylkesmøte med valg av fylkesleder, nestleder, fylkesstyre- og vara fylkesstyremedlemmer. Dette møtet ble avlyst, og det er berammet et elektronisk fylkesmøte 16. og 17.september. Delegatene til fylkesmøtet ble valgt til det opprinnelige møtet i mars.

 

For å sikre god og riktig valgdeltagelse ber vi om at de som er valgt som delegat, men som av ulike grunner ikke kan delta, informerer sin hovedtillitsvalgt om dette. Hovedtillitsvalgt må så melde fra til fylkeskontoret. Er du valgt som delegat fra et område som ikke har hovedtillitsvalgt, må du ved forfall gi skriftlig beskjed til fylkeskontoret. 

Dersom det er frafall av delegat, eller det ikke ble valgt nok delegater til det opprinnelige møte i mars, i henhold til valgreglementet, må suppleringsvalg foretas.  Dette må gjøres av og blant medlemmene i det enkelte HTV-område.

Det samme gjelder for de uten hovedtillitsvalgt eller pensjonistmedlemmer. Her må det tas skriftlig kontakt med fylkeskontoret.

Eventuelle suppleringsvalg må gjøres og være meldt fylkeskontoret innen utgangen av 1. september (to uker før fylkesmøtet finner sted). 

Alle endringer og henvendelser sendes på epost til sekretariatsleder halvard.dalen@nsf.no

Vi ber om at det i emnefeltet i mailen skrives «Delegat fylkesmøte».

Fristen for å melde fra om dette er 1. september