Nytt fylkesstyre NSF Vestfold og Telemark 2020 - 2023

Av NSF, 15.09.2020

Fylkesleder Randi Askjer

Nestleder Margareth Horn

Syv styremedlemmer: 

Inger Ann Aasen

Birte Marten Oswald

Siri Sørli

Mona Karlsen

Kirsten Eika Amsrud

Kari Merete Saltvik

Unni Kiøsterud Tufte

 

 

Varamedlemmer:

1. varamedlem Sissel Austberg 

2.vara Sarah Jane Lloyd

3.vara Lise Nordahl

4.vara Aina Slettom

5.vara Maria Elaine Gøytil

6.vara Glenn Erik Aaeng

7.vara Anne Marit Dahlsrud

Faggrupperepresentanter Line Korsvik, akuttmottaket SIVHF og Birgit Kastet, intensivavdelingen STHF 

Studentrepresentanter Mia Malen Larsen Gjetrang USN Bakkenteigen og Karl Ernest Koch USN Porsgrunn