Kommunene bør sikre at gravide, barn og ungdom får faglig forsvarlige helsetilbud.

Oppdaterte FHI anbefalinger for helsestasjon, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten. Sist oppdatert den 27.08.20

«Kommunene bør opprettholde svangerskapsomsorg og barselomsorg etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og for barselomsorgen»

  • Kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
  • Kommunen bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjonstilbudet til gravide og barselkvinner


Les oppdaterte retningslinjer her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/helsestasjon-og-svangerskapsomsorg#helsestasjon-og-svangerskapsomsorg