Nå starter vervekampanje der du kan få flotte vervepremier!

Av Katrine Linnom Pedersen, 01.09.2020

NSF FGD medlemmer, se her! 

De beste sykepleierne er de som har god kunnskap om geriatri, enten de arbeider på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien eller andre steder. Vi vil øke kompetansen innen geriatri og demens og har derfor vervekampanje for å få flere engasjerte medlemmer:

I perioden 1. september - 1. november 2020 

- Meld inn 2 nye medlemmer i faggruppe for geriatri og demens og få fagtidskrift om demens, faggruppas antiskimming kortholder og tøff kulepenn med faggruppelogo.

 

- Meld inn 5 nye medlemmer i faggruppa og du får en flott NSF sekk og drikkeflaske med logoen til faggruppe for geriatri og demens! 

- Meld inn 10 nye medlemmar i faggruppa og du får i tillegg gratis deltakelse på faggruppas viktige landskonferanse om akuttgeriatri i Trondheim 8.-9. april 2021.


Hvordan:

1. Du ber den som skal bli medlem sende SMS med ”geriatri” til 02409.

2. Etter at du har vervet 2, 5 eller 10 nye medlemmer sender du mail til leder i faggruppe for geriatri: tor.engevik@hotmail.no med informasjon om hvem du har vervet.

3. Vervepremier er som følger:

 

2 nye medlemmer i faggruppe for geriatri og demens og du får tilsendt fagtidskrift om demens, faggruppas antiskimming kortholder og tøff kulepenn med faggruppelogo.

 

5 nye medlemmer: Du får tilsendt flott NSF sekk og drikkeflaske med faggruppelogo i posten.

 

10 nye medlemmer: Du får gratis deltakaravgift på landskonferanse om akuttgeriatri den 8.-9. april 2021.