Sykehuset Østfold – fortsatt helt rå på deltid

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 02.09.2020

På landets nyeste sykehus jobber kun to av fem sykepleiere i turnus hel stilling. Hittil i år har bare halvparten av Sykehuset Østfolds utlyste sykepleierstillinger vært hele. Tross stor sykepleiermangel holder sykehuset sine sykepleiere fortsatt i deltidsstillinger. Og nå går sågar sykehuset rettens vei for å hindre at sykepleiere som i årevis har jobbet ufrivillig deltid, skal få full stilling på sin arbeidsplass.

Den 15. september starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire spesialsykepleiere som har fått medhold i Tvisteløsningsnemda i at de hadde rett til større stilling fremfor at arbeidsgiver ansatte nye sykepleiere. Sykehuset vil ikke akseptere nemdas vedtak. I stedet bruker Østfolds største arbeidsgiver store ressurser på å hindre at fire av deres ansatte som har spesialisert seg på sykepleie til kritisk syke og for tidlig fødte babyer, skal få full stilling på Nyfødtintensiv. På denne avdelingen jobber nesten ingen heltid.

Hvor mye sykehuset har brukt på advokater og andre utgifter knyttet til rettssaken håper vi Sykehuset Østfolds direktør Hege Gjessing snart kan svare på. Sannsynligvis kunne det finansiert full stilling for flere sykepleiere enn de fire saksøkte. Denne saken viser hvor vanskelig det er for sykepleiere å få jobbe heltid på sin arbeidsplass. Og det er svært tøft for de fire sykepleierne som må møte i retten for å forsvare sin rett til større stilling. Heldigvis får de støtte fra folk over hele landet – de kan ikke forstå hva sykehuset holder på med.

Det er ikke bare Sykehuset Østfold som er helt rå på å holde sykepleiere i turnus i deltidsstillinger. En fersk undersøkelse Sykepleierforbundet har gjort i Sykehuset Østfold og Østfolds kommuner viser at Fredrikstad kommune har like få sykepleiere i hel stilling som Sykehuset Østfold. I Indre Østfold jobber kun en av tre sykepleiere i turnus hel stilling. Sarpsborg er den kommunen med flest sykepleiere på heltid. Her jobber 52 prosent av sykepleiere i turnus i full stilling. Se vedlegg for resultater fra flere kommuner.

Sykepleiermangelen er stor. Helsetjenesten mangler 6000 sykepleiere. Årlig utdannes det 4000. Det dekker knapt avgangen fra yrket. Da kan vi ikke fortsette med å utdanne to for å fylle et årsverk. Og arbeidsgivere som er så heldige å ha sykepleiere som vil jobbe helt og fullt på sin arbeidsplass, må applaudere og gi dem hel stilling – ikke saksøke dem!

Karen Brasetvik

Leder for Sykepleierforbundet i Østfold