Fylkesmøte NSF Viken 16. september

Av Joakim Stubberud, 04.09.2020

Denne siden vil oppdateres under fylkesmøtet så snart resultater foreligger.

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023. Vi gratulerer Linda Lavik som er valgt som fylkesleder. Mange av dere kjenner Linda Lavik fra tidligere, hun har nemlig vært fylkesleder i NSF Buskerud.

NSF Viken takker Karen Brasetvik, avtroppende fylkesleder i NSF Østfold, og Ragnhild Hegg avtroppende fylkesleder i NSF Akershus.

 

Linda Lavik Fylkesleder i NSF Viken

 

 

Nå er valg av fylkesnestledere gjennomført.

Nyvalgte fylkesnestledere er Tiril Bringsrud Svensen og Dag Werner Larsen.

Vi gratulerer.

Tiril Bringsrud Svensen
Dag Werner Larsen

 

Valg av faste medlemmer til fylkesstyret er klart:

Berit Langset, Akershus

Audun Mo, Akershus

Jana Hoffmann, Akershus

Cathrine Enger Lunde, Akershus

 

Kristine K. Ask, Buskerud

Tom Frost, Buskerud

Live Gusfre, Buskerud

Kjersti Engedal, Buskerud

 

Rita Standal, Østfold

Øyvind Moksness, Østfold

Ann-Cathrin Leonardsen, Østfold

Elisabeth Stø, Østfold

 

Førstevaraer:

Evy Helene Gamst, Akershus

Heidi Smestad Hvaal, Buskerud

Hege Urdal, Østfold

 

Øvrige varaer til fylkesstyret:

2. Marthe Medby Røyne-Helgesen, Akershus

3. Lena Næss, Akershus

4. Malin Drotninghaug, Akershus

 

2. Elise Eriksen, Buskerud

3. Irene Kronkvist, Buskerud

4. Heidi Haugen, Buskerud

 

2. Irene Boye, Østfold

3. Gro Irene Lund, Østfold

4. Martin Ruud-Reke, Østfold

 

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling:

 

Leder

Linda Lavik, Buskerud, NSF Buskerud

 

Nestleder

Dag Werner Larsen, Østfold, Sykehuset Østfold

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus, Rælingen kommune

 

Øvrige kandidater (i alfabetisk rekkefølge)

Jana Hoffmann, Akershus, Lillestrøm kommune

Linda Lavik, Buskerud, NSF Buskerud

Rita Standal, Østfold, Fredrikstad kommune

 

Fylkesstyremedlemmer Akershus (alfabetisk rekkefølge etter fornavn)

Audun Mo, Akershus universitetssykehus

Berit Langset, Akershus universitetssykehus

Cathrine Enger Lunde, Akershus universitetssykehus

Jana Hoffmann, Lillestrøm kommune

 

Varamedlemmer (rangert rekkefølge)

1. Evy Helene Gamst, Rud videregående skole

2. Lena Næss, Akershus universitetssykehus

3. Marthe Medby Røyne-Helgesen, Bærum kommune

4. Malin Drotninghaug, Lørenskog kommune

 

Fylkesstyremedlemmer Buskerud (alfabetisk rekkefølge etter fornavn)

Kjersti Engedal, Drammen kommune, legevakt

Kristine K. Ask, Drammen kommune

Live Gusfre, Vestre Viken, Drammen sykehus

Tom Frost, Vestre Viken

 

Varamedlemmer (rangert rekkefølge)

1. Heidi Smestad Hvaal, Kongsberg kommune

2. Elise Eriksen, Universitetet i Sør-Øst Norge

3. Heidi Haugen, Vestre Viken, Ringerike sykehus

4. Irene Kronkvist, Vestre Viken

 

Øvrig kandidat

Tove-Lise Steinset, Ål kommune

 

Fylkesstyremedlemmer Østfold (alfabetisk rekkefølge etter fornavn)

Ann-Cathrin Leonardsen, Høgskolen i Østfold

Elisabeth Stø, Halden kommune

Rita Standal, Fredrikstad kommune

Øyvind Moksness, Sykehuset Østfold

 

Varamedlemmer (rangert rekkefølge)

1. Hege Urdal, Sarpsborg kommune

2. Irene Boye, Indre Østfold kommune

3. Gro Irene Lund, Indre Østfold kommune

4. Martin Ruud-Reke, Indre Østfold kommune

 

  

BEGRUNNELSE

Fylkesleder

Linda Lavik

I nominasjonskomiteen innstilling til fylkesleder har komiteen lagt vekt på følgende:

Kandidaten har bred erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og har solid kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger. 

Kandidaten har vært fylkesleder i NSF Buskerud siden 2011 og har inngående kjennskap til alle tariffområder. Kandidaten har solid erfaring med politisk og strategisk arbeid.

Kandidaten har et stort nettverk, er opptatt av samarbeid og er en lyttende og inkluderende leder. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på at kandidaten fremstår som samlende, ved valget av et felles fylkestyre for NSF Viken.

 

Nestleder (alfabetisk rekkefølge etter fornavn)

Dag Werner Larsen

I nominasjonskomiteens innstilling til nestleder har komiteen lagt vekt på kandidatens brede organisatorisk erfaring i NSF, gjennom tillitsvalgtverv både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på kandidaten bakgrunn som spesialsykepleier med erfaring fra psykisk helsearbeid. Kandidaten er engasjert, aktiv og uredd og er opptatt av samarbeid.

Nominasjonskomiteen har vært opptatt av at kandidatene som er innstilt til vervene som fylkesleder og nestleder i NSF Viken skal være samlende for organisasjonen. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på at ledertrioen skal gjenspeile geografisk spredning, dekke hele Viken fylke og utfylle hverandre.

Tiril Bringsrud Svensen

I nominasjonskomiteens innstilling til nestleder har komiteen lagt vekt på kandidatens brede organisatorisk erfaring i NSF, gjennom ulike tillitsvalgtverv på ulike nivåer i organisasjonen. Kandidaten har solid kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger. Kandidaten har erfaring fra fylkesstyre i NSF Akershus siden 2015 og er for tiden nestleder i NSF Akershus.

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på kandidatens brede erfaring både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kandidaten har erfaring fra omstillingsprosesser og faggrupper og nominasjonskomiteen mener hun vil være et uredd og tydelig politisk talerør for NSF Vikens medlemmer.

 

Fylkesstyre

I nominasjonskomiteen sin innstilling av medlemmer og varamedlemmer til fylkesstyre, har komiteen lagt vekt på erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF og bred kunnskap om organisasjonens innsatsområder, prinsipper og målsettinger.

 

Vedlagt finner du nominasjonskomiteens innstilling med begrunnelse i sin helhet.