Digitalt arbeidstidskurs for ledere

Av Arild Berland, 08.09.2020

Sykepleierledere har en sentral rolle når det gjelder fastsetting av arbeidstiden for sine ansatte. Tillitsvalgte og øvrige ansatte er avhengige av at ledere har tilstrekkelig kompetanse på området da det gir grunnlaget for et godt partssamarbeid. NSF Rogaland tilbyr nå sine ledermedlemmer et heldags digitalt arbeidstidskurs.

-         Vårt inntrykk er sykepleierledere savner mer kunnskap når det gjelder arbeidstid. De ønsker bedre kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser, men kanskje like mye trenger de kunnskap om rollen sin i møte med tillitsvalgte. Hvor langt strekker styringsretten seg – og hvordan samarbeider vi best om gode arbeidstidsordninger for de ansatte?

Rådgiverne Stina Gustafsson og Arild Berland ved NSF Rogaland arbeider daglig med arbeidstidsspørsmål og vil lede kurset, Primært bistår de tillitsvalgte og medlemmer i ulike problemstillinger knyttet til arbeidstid, men erfarer også at ledere tar kontakt for å diskutere og høre NSFs vurdering av aktuelle problemstillinger. 

Arbeidstid – et lederansvar
Sykepleierledere har partsrolle når det gjelder å drøfte og utarbeide turnusplaner og turnusavtaler sammen med de tillitsvalgte. Videre har de som arbeidsgiverrepresentanter ansvar for en forsvarlighetsvurdering av den enkelte turnus. Det er også et lederansvar at den enkelte ansatte har et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

NSFs «Arbeidstidskurs for ledere» er utarbeidet på bakgrunn av henvendelser fra ledermedlemmer. Kurset er aktuelt for alle ledere med ansatte i turnus. Kurset vil belyse følgende tema: Helserisiko ved turnusarbeid, forsvarlighetsvurdering av turnus, heltidskultur, partsamarbeid, bemanning langvakter, inngåelse av turnusavtaler og arbeidsmiljølovens regler.

Digitalt kurs – velg den datoen som passer best
Å samle sykepleierledere fra hele fylket i et fysisk møte er ikke i tråd med NSFs retningslinjer for smittevern. Kurset vil derfor arrangeres digitalt på Teams – og deltakerne kan velge hvorvidt de vil delta på kurset 3. november eller kurset som går av stabelen 17. november. Det er samme kurs som går begge datoer.

Påmelding skjer gjennom NSF Rogalands hjemmeside. Du må være innlogget på nsf.no med medlemsnummer og passord for at påmeldingsskjemaet skal komme til syne.

For påmelding 3.november – klikk på denne lenken:
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/5042740/12560

For påmelding 17.november – klikk på denne lenken:
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/5042748/12560