NSF-kontoret flytter til Oslo

Av Linda Lavik, 08.09.2020

NSF-Buskerud sitt kontor i Sankt Olavsgate i Drammen, flytter nå til Sykepleiernes Hus i Oslo. Det er litt vemodig at Buskerud-avdelingen legges ned, sier fylkesleder Linda Lavik. Buskerud krets ble stiftet 10. april 1946.

NSF sitt landsmøte i 2019 bestemte seg for å følge den nye fylkesinndelingen i Norge. Buskerud, Østfold og Akershus ble ett storfylke fra 2020. Fra 17. september følger NSF etter og organiserer seg på samme måte. Det nye fylkeskontoret i NSF Viken blir i Tollbugata 22 i Oslo. Der blir de ansatte og den nye fylkesledelsen samlet. Alle rådgiverne fra Buskerud blir med til det nye kontoret i Oslo, og det er viktig. Vi beholder kompetanse og lokal kunnskapen til alle kommuner, sykehus og de andre arbeidsplassene i det gamle fylket. Vi kommer til å bli et større kontor med enda bedre kompetanse enn det vi har hatt til nå. Tilbudet til medlemmene og tillitsvalgte skal fortsette som før. 

Alle tillitsvalgte, medlemmer og lokale faggrupper kan kontakte oss på fylkeskontoret på samme måte som før. Vi er tilgjengelige på e-post buskerud@nsf.no og viken@nsf.no og på telefon 99402409.