NSF Students mål for 2020-2021

Av Trine Håvardsen Skaar, 08.09.2020

NSF Students årsmøte 2020 vedtok innsatsområder NSF Student skal jobbe med frem til juni 2021. Studentstyret har nå bestemt sine tre mål for perioden!

Helgen 27. - 30. august holdt studentstyret i NSF sitt første styremøte. Her fordelte de både ansvarsområder, ansvarsfylker og bestemte hvilke tre mål NSF Student skal kjempe for det kommende året.

 

Studentstyret er NSF Students øverste organ etter årsmøtet, og består av studentleder og -nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Det er vi som skal kjempe sykepleierstudentenes sak det kommende året, og her er de tre sakene vi skal ha spesielt fokus på:

 

1. Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C.

På NSF Students årsmøte i 2019 ble det bestemt at NSF Student skal arbeide for å øke finansieringskategorien fra E til C. Samme år vedtok NSFs landsmøte at også NSF skulle arbeide for dette, og NSF har dette som en av sine kampsaker. Årets studentstyre har vedtatt å fortsatte arbeide for å øke finansieringskategorien. Dette innebærer blant annet at studiestedene får økte økonomiske midler per student, som eksempelvis kan bidra til nytt og oppdatert utstyr på øvingssaler, oppdatert simuleringsutstyr og foredragsholdere.

 

2. Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året.

Årets studentledelse var allerede fra de ble valgt, svært opptatt av å bidra til at NSF Student er en synlig organisasjon for våre medlemmer. Nå har studentstyret i sin helhet vedtatt at synlighet for medlemmene våre er en av våre kampsaker i året som kommer. Dette innebærer fokus på lokale arrangementer gjennom lokallagene, fagdager, økt bruk av sosiale medier og synlighet overfor media og beslutningstakere.

 

3. NSF Student skal arbeide for at det er tydelige retningslinjer for ivaretakelse av studentens rettigheter i praksis og som lønnet arbeidstaker ved unntakstilstander som f.eks Covid-19 pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted som man har praksis.

Pandemien som for alvor rammet Norge i mars har vist oss mye. Sykepleierstudenter rundt om i landet var raske med å brette opp armene å hjelpe til, til tross for at dette har gått på bekostning av egen læring. Flere studenter har vært i lønnet praksis, for å hjelpe til når pandemien sto på som verst. Når pandemien rammet hadde Norge et sårt behov for flere helsepersonell, og sykepleierstudentene var klare til dyst. Dette gikk på bekostning av egen læring, da grensene mellom student og arbeidstaker plutselig blir visket ut. Fra man får betalt som student har man ikke lenger samme rettigheter som man skal og bør ha i praksis. Det stilles en helt annen forventning til en arbeidstaker enn en student, og man kan ikke lenger kreve veiledning på lik linje som en student. Under pandemien så man at det var flere studenter som ikke fikk den oppfølingen de burde fått. Eksempelvis har flere studenter måtte bytte bort praksis i sykehus for lønnet arbeid i sykehjem, uten at man har klart å sikre at de har lært det de skal. NSF Student skal arbeide for at rettighetene til sykepleierstudenter i praksis og som lønnet arbeidstaker skal sikres, slik at ikke de som trår til når de må, også blir de som må ta konsekvensene.