NSF i Karmøy slår alarm

Av Arild Berland, 09.09.2020

I dagens Haugesunds Avis forteller NSFs hovedtillitsvalgt i Karmøy, Janett Gustavsen, at hun ukentlig får henvendelser fra medlemmer som sier at det manglende samsvaret mellom oppgaver og ressurser gjør at det siste året har vært kjempetøft.

Reportasjen i Haugesunds Avis kan leses i lenke nederst denne artikkelen (betalingsmur)

Karmøy: Innsparinger, bemanning og uenighet om arbeidstid og arbeidstøy
NSFs hovedtillitsvalgt i Karmøy har gjennom flere artikler i Sykepleien og på NSF Rogalands hjemmeside svart på spørsmål om sykepleierne og øvrige helsearbeideres lønns- og arbeidsvilkår. Innsparingstiltakene i kommunen har medført lav grunnbemanning som igjen har gitt press på arbeidstidsordningene med krav om mer helgearbeid for sykepleierne. Flere av sykepleierne som har sagt opp i kommunen har gjort det som en direkte følge av dette kravet.

Les mer i disse lenkene

NSF Karmøy sier nei til mer helgearbeid og deltvakter

Sykepleiere i Karmøy sier opp som følge av nye turnuskrav

Heltidskultur på helsa løs?

Kommunen er også i søkelyset da de ikke ville tilby arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenesten.

Ansatte vil ha slutt på privat tøy på jobben


Høyt sykefravær
Sykefraværet i helse- og omsorgssektoren var i 1. halvår på 10,3% - noe som er langt høyere enn de øvrige etatene i kommunen.

I intervjuet gir NSFs hovedtillitsvalgt uttrykk for bekymring over å få utslitte ansatte – noe som bidrar til lavere kontinuitet, ytterligere høyere sykefravær og dårligere pasienttilbud.

I artikkelen bekrefter politiker Marianne Sol Levinsen (SV) som sitter i kommunens administrasjonsutvalg at hun den siste tiden har mottatt det hun betegner som flere varsler fra utslitte ansatte.

Rådmannen på sin side oppfordrer ansatte til å varsle tjenestevei og forsikrer at ledere skal lytte til hver enkelt.

Les hele artikkelen i Haugesunds Avis i denne lenken (betalingsmur):

https://www.h-avis.no/hovedtillitsvalgt-slar-alarm-vi-kommer-til-a-fa-utslitte-arbeidere/s/5-62-1037079