Fylkesleder valgt i Oslo

Av NSF

I dag har det vært gjennomført valg i NSF Oslo.

Ny fylkesleder i NSF Oslo er Bård Eirik Ruud. 

Bård Eirik kommer fra verv som 2.stedfortredende hovedtillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og nestleder i NSF Oslo. Vi gratulerer!

NSF Oslo vil takke Line Orlund for stor innsat s som fylkesleder de siste 6 årene.