1.vara til fylkesstyret er valgt i NSF Oslo

Av NSF

På dag 2 av digitalt fylkesmøte er første valg gjennomført.

Maren Clason er valgt til 1.vara i fylkestyret. Vi gratulerer!