Takk for innsatsen!

Av Arild Berland, 10.09.2020

Denne uken avholdt det avtroppende fylkesstyret i NSF Rogaland sitt siste fylkesstyremøte. Og med det har de sannsynligvis skapt historie – aldri før har et fylkesstyre sittet i fem og et halvt år!

Nåværende fylkesstyre ble valgt i mars 2015. Styret ble da valgt for fire år og skulle i utgangspunktet sitte til mars 2019. Kommunereform, ny organisasjonsstruktur i NSF og en koronapandemi bidro til at perioden ble forlenget. Men endelig, torsdag 17.september får de avløsning av et nytt fylkesstyre!

Takk!
På vegne av alle de 9 500 medlemmene i NSF Rogaland er det på sin plass å si tusen takk for innsatsen styremedlemmene har lagt ned i løpet av disse årene.

Styret som ble valgt i 2015 besto av fylkesleder Nina Horpestad, nestleder Solfrid Fuglseth og styremedlemmene Aud Hølland Riise, Åse-Berit Rolland, Anita Torgersen, Mette Øfstegaard og Aud Elisabeth Salen. 1.vararepresentant var Kari Lindø Aamodt og faggruppenes representant i fylkesstyret har vært Bjørg Gismervik Foldøy.

I tillegg velger NSF Student hvert år en representant som tiltrer styret.

Tusen takk for innsatsen til alle styremedlemmer, vararepresentanter og studentrepresentanter!

Nytt og større fylkesstyre
Nytt fylkesstyre velges torsdag 17.september. Landsmøtet vedtok i fjor at fylkesstyrene skulle utvides og bestå av leder, nestleder og syv styremedlemmer. I tilegg kommer en ekstra representant fra henholdsvis faggruppene og NSF Student. Nytt er også at ikke bare fylkesledervervet – men også nestledervervet – er heltidsverv.

Av de som er i det sittende styret stiller Aud Hølland Riise og Bjørg Gismervik Foldøy til valg i det nye styret. Førstnevnte er kandidat til fylkesleder og nestledervervet mens Foldøy stiller til valg som fylkesstyremedlem.