Øvrige varamedlemmer til fylkesstyret er valgt

Av NSF

Da er hele fylkesstyret for perioden 2020-2023 valgt. Gratulerer til alle sammen!

Vararepresentantene er i valgt rekkefølge:

Ragnhild Nyhagen

Fredrik Myrvold Svendsen

Anzar Quadeer

Thomas Moe Kristiansen

Tina Elisabeth Reenskaug

Morten Sommerstad