Takk for meg

Av Nina Horpestad, 11.09.2020

Den 8. mars 2007 vil alltid være en merkedag for meg. Ikke bare var det den internasjonale kvinnedagen, men det var også dagen da fylkesmøtet i NSF Rogaland gav meg tillit til å ikle meg rollen som fylkesleder. Lite visste jeg da om at rollen skulle prege livet mitt de neste tretten årene og vel så det…

Det er ett privilegium å være tillitsvalgt i en organisasjon som Norsk Sykepleierforbund. Det gir deg muligheter til å påvirke både lokalt, regionalt og nasjonalt. Men mest av alt har det gitt meg innsikt i ulike måter å drive helsetjenesten på, noe jeg har lært gjennom å besøke alle kommunene i fylket. Noen kommuner har invitert meg, andre kommuner har jeg invitert meg selv til.

Rogaland kan for andre se ut til å være ett «kompakt» fylke. Samtidig innebærer et nedslagsfelt som strekker seg fra Lund i sør, via Sauda innerst i fjorden, til Haugesund lengst nord og Karmøy på en tupp - noen kommunikasjonsmessige utfordringer. Det har jo gitt meg mulighet til å reise med båt, ferje, tog og buss gjennom fylket - og ingenting er vel så flott som Rogaland med alt sitt vær.

En epoke er snart over. Det er tid for et tilbakeblikk, noe jeg blant annet gjør gjennom å kikke på bilder fra mine år som fylkesleder. Bilder fra besøk på utallige og ulike virksomheter. Bilder fra reiser og konferanser i nære og fjerne himmelstrøk. Bilder der jeg står på barrikadene og holder appeller og bilder der jeg håndhilste på daværende statsminister Stoltenberg i forbindelse med NSFs 100 års jubileum i 2012.

Men det jeg har mest bilder fra er betegnende nok møter med medlemmer. Alt fra den lille gjengen på Utsira til fylkets største medlemsplass, Stavanger Universitetssykehus. På hver sin måte er det disse møtene som har satt dypest spor og som har gitt meg verdifulle innspill som jeg har brakt med meg videre til både arbeidsgivere og egen organisasjon.

Det største medlemsarrangementet vi har hatt i min tid er NSF Rogalands 100 års jubileum i 2014. Arrangementene i Haugesund og Stavanger bød på gode faglig foredrag og flott underholdning – og ikke minst det at de nærmere 600 medlemmene som var til stede koste seg, gjorde inntrykk. Jeg husker ennå følelsen når jeg la meg om kvelden: Tenkt at jeg får bidra til å arrangere dette for medlemmene. Gåsehudfølelse!

Alt har sin tid, også min tid som fylkesleder. Vi brukte vinteren til å planlegge fylkesmøtet og valg av nye ledere skulle gjennomføres siste uken i mars. Lokaler ble bestilt og delegater ble valgt. Vi planla å gi nyvalgt leder og nestleder en så god start som mulig i sine respektive verv.

Så kom covid-19 og Norge stengte ned. Mange av våre medlemmer opplevde å få arbeidshverdagen sin snudd opp-ned på få dager. De står i - og har stått i - krevende pasientsituasjoner siden slutten av februar. Mange av disse var delegater og hadde stemmerett på vårt fylkesmøte. Det ble mye usikkerhet. NSF avlyste alle fysiske arrangement og det ble besluttet å erstatte det fysiske fylkesmøtet med digitalt valg. Situasjonen ble etter hvert så uoversiktlig at organisasjonen til slutt ikke så andre utveier enn å utsette også det digitale valget.

Slik endte en fylkesleder som skulle fratre 28. mars opp med å bli sittende frem til midten av september. Da håper vi situasjonen er slik at vi kan avvikle et lovlig og demokratisk valgmøte. Det blir fortsatt digitalt da det er utfordrende å samle 100 sykepleiere fra hele fylket fysisk, selv om myndighetene skulle åpne for dette.

Fredag 18. september er jeg historie. Fylkesledelsen består da av både fylkesleder og nestleder i fullt frikjøp. Vi håper at denne endringen, vedtatt av landsmøte, vil få gode ringvirkninger på det politiske arbeidet i organisasjonen. Jeg gleder meg på vegne av de som nå skal gå inn i vervene, det vil gjøre godt å være to til å diskutere, planlegge og gjennomføre NSFs politikk i fylket.

Jeg er med dere, men på avstand. Takk til alle medlemmer, tillitsvalgte på alle nivå og medarbeiderne på fylkeskontoret for fantastiske år. Jeg kommer til å savne dere alle. Jeg gikk med skrekkblandet fryd inn i vervet - og forlater det med takknemlighet og gleden over mulighet jeg fikk til å bidra med min kompetanse i organisasjonen.

Lykke til videre alle sammen!

Nina Horpestad

Fylkesleder