NSF slår på stortromma - stor markering 15. september

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 11.09.2020

Den 15. september starter rettssaken mot fire sykepleiere i Sykehuset Østfold. Saken vekker stor interesse og engasjement langt utover Østfold og Vikens grenser. Derfor blir det en nasjonal markering. Samme dag som rettssaken starter i Fredrikstad tingrett holder Norsk Sykepleierforbund Viken en markering på Eidsvolls plass i Oslo kl. 11 – 12.30.

NSFs trommekorps fra Vestfold, Buskerud og Oslo kommer. I tillegg blir det appeller fra NSF, andre fagforbund, politiske partier og pasientorganisasjoner. 

Saksøkt av egen arbeidsgiver

De fire sykepleierne som nå må møte i Fredrikstad tingrett, har fått medhold i Tvisteløsningsnemda i at de hadde rett til større stilling. Sykehuset vil ikke la seg instruere av nemda og går derfor rettens vei for å slippe å gi de ansatte full stilling på arbeidsplassen. Sykehuset mener de har innfridd sine forpliktelser, når de har tilbudt disse fire spesialsykepleierne å jobbe ¾ stilling på Nyfødtintensiv og ¼ stilling i Bemanningspoolen. I følge Hege Gjessing som nå er ny direktør på SØ, går de rettens vei etter anmodning og støtte fra Spekter og resten av landets sykehusdirektører.

Stor støtte fra hele landet

Nylig kom forbundsledelsen til Sarpsborg for å møte de fire saksøkte sykepleierne og deres tillitsvalgte. Det ble et hyggelig og godt møte der forbundsledelsen kunne forsikre sykepleierne som nå må møte i retten i sin kamp for full stilling, at de har solid støtte både blant NSFs 122.000 medlemmer, men også store deler av befolkningen. 

På bildet fra venstre Maria Worren Vågsholm, Silje Naustvik (nestleder i NSF), Karin Nysted Nilsen (tillitsvalgt på Nyfødtintensiv), Agnethe Karlsen, Anita T. Granli (foretakstillitsvalgt i SØ), Lill Sverresdatter Larsen (forbundsleder), Heidi K. Langaker (hovedtillitsvalgt i SØ), Ann-Christin Skrøder, Elin Günther Johannessen og Kai Øyvind Brenden (nestleder i NSF). (Foto NSF Østfold ved Karen B.) 

Vedlagt følger lenker til Sykepleiens omtale av saken;

https://sykepleien.no/2020/09/saksokte-sykepleiere-klare-til-kamp-mot-sykehuset-ostfold

https://sykepleien.no/2020/09/politikerne-bor-merke-seg-sykehusene-ikke-vil-forholde-seg-til-lovene-stortinget-har

https://sykepleien.no/2020/09/ostfold-arbeidsgivere-bruker-deltid-gjore-driften-billigere