Presentasjon av kandidater til valg 15. og 16. september 2020

Av NSF, 11.09.2020

Fylkesmøtet til Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark ble som kjent utsatt begrunnet med koronapandemien. Valget av ny fylkesleder, nestledere og nytt styre som dermed også ble utsatt, gjennomføres elektronsik 15. og 16. september. 

Valgte delegater med stemmerett fra våre HTV-områder vil i et eget elektronisk system foreta de forskjellige valgene de aktuelle dagene. Reslutatene vil fortløpende bli presantert her på hjemmesiden.

Alle kandidater som stiller til valg er nominert og har skrevet en villighetserklæring. Delegatene som har stemmerett har tilgang til presentasjonen i et eget system. For at alle medlemmer skal få mulighet til å bli bedre kjent med kandidatene som stiller til valg er presentasjonen også tilgjengelig som vedlegg i denne saken.