NSF Vestland har valgt nestleder

Av Siri Johanne Olsen, 14.09.2020

Det er gjennomført valg av nestleder i NSF Vestland for perioden 2020-2023.

Nyvalgt nestleder er Karin Bell Trældal.

Karin har hatt stillingen som rådgiver i NSF Hordaland.