Kjempet for NSF gjennom en hel karriere!

Av Ståle Evald Ræstad, 14.09.2020

Sist uke hadde jeg som fylkesleder det ærefulle oppdraget å gi en spesiell
oppmerksomhet til to sykepleiere som har stått på for NSF Møre og Romsdal
gjennom en livslang karriere.

Begge har vært tillitsvalgt, varamedlem/medlem i fylkesstyret, nestleder i fylkesstyre. Begge har hatt ulike verv i nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal. Fylkesstyre valgte å sette ekstra pris på Bjørg og Lillyanne denne dagen, for å markere at de nå er komt over i pensjonistenes rekker. De har bidratt for å styrke samholdet i vårt fylke, og sørge for at vi drar lasset sammen som gruppe. Begge har vært et historisk atlas, som kan informere og opplyse oss om NSF sin historiske valg og vedtekter. Dette har vært til uvurderlig stor hjelp gjennom de årene for alle som har vært medlem i fylkesstyret.

Bjørg Ø. Teige Henriksen: var ferdig på statens sykepleierskole i 1976, og med en medlemstid på 44 år og 5 måneder. Adm. Og ledelse 1990-92. Hovedtillitsvalgt, styremedlem; Volda sykehus, Helse Sunnmøre og Helse Midt Norge. Leder nominasjonskomiteen M&R 2015. Medlem i sentral nominasjonskomite 2019. Delegat og delegatsleder på landsmøte siden 1995

Lillyanne Blindheim-Rødal: var ferdig på Nasjonalforeningens sykepleierskole i Molde i januar 1981, og med en medlemstid på 39 år og 6 måneder. NKI 1983, Pedagogisk utd. 1992, Intensiv spl. 1993, Prosjektleder og instruktør nødnett, AHLR instruktør, AMK spl, Sykepleiefaglig fordypning 2000, Deler av master 2007, Helsepedagogikk 2008, TNCC 2009. NSFLIS vara, styremedlem og lokallagsleder. Student TV 1987-1980. Har også vært landsmøtedelegat 1998 til 2015.

På vegne av fylkeskontoret og fylkesstyret.

Tusen takk for innsatsen!