NSF Vestland har valgt fylkesstyremedlemmer

Av Siri Johanne Olsen, 15.09.2020

De faste fylkesstyremedlemmene for perioden 2020-2023 er valgt

Medlemmene i alfabetisk rekkefølge: 
Per Anders Hornnes, Helse Førde
Berit Kolltveit, Vik kommune
Bente Leversen, Bergen kommune
Annette Eri Norevik, Sunnfjord kommune
Linn-Therese Paus, Betanien sykehus
Wenche Kristin Røkenes, Helse Vest
Silje Strand Skauge, Alver kommune
Karen-Anne Stordalen, Helse Bergen

1. vara fra gamle Hordaland
Kastriot Prenga, Ullensvang kommune
1. vara fra gamle Sogn og Fjordane
Anette Barlund, Kinn kommune

Vara fra gamle Hordaland:
2 vara: Gunnhild Riisøen, Askøy kommune
3 vara: Siw Øfstegaard Heimdal, Haraldsplass sykehus
4 vara: Mari Aas Opkvitne, Voss herad

Vara fra gamle Sogn og Fjordane
2 vara: Britt Lovise Støfring, Sunnfjord kommune
3 vara: Toril O. Fjørtoft, Høgskulen i Førde
4 vara: Anita Sviggum, Årdal kommune