9000 sykepleiere i Innlandet har valgt nytt fylkesstyre for 2020 - 2023.

Av Ingunn Holtklimpen, 15.09.2020

Ny fylkesleder av NSF Innlandet er Ida Høiby

På NSFs landsmøte i 2019 ble det vedtatt at NSF skal følge den til enhver tid gjeldende fylkesinndelingen. NSF Hedmark og Oppland blir derfor et fylkeskontor med et fylkesstyre fra 15.09.2020. Det nye fylkeskontoret ligger på Hamar.

 Norsk Sykepleierforbund Hedmark og Oppland avholdt valgmøte digitalt den 15.09, der Ida Høiby (SIHF Hamar-Elverum) ble valgt som fylkesleder for de neste 3 årene.  Nestleder ble Inger Amb (SIHF Lillehammer-Gjøvik). Sammen med resten av fylkesstyret leder de opp mot 9000 sykepleiere i en fylkesorganisasjon i stadig vekst.

Fylkesstyret i NSF Innlandet for perioden 2020 - 2023:

Styremedlemmer fra gamle NSF Oppland:
Tonje Sneve Strandheim.
Pia Katrine Søberg 
Marianne Nielsen
Solveig Rakvaag
 
Styremedlemmer fra gamle NSF Hedmark
Eli B.Stai
Anne-Bi Hoffsten
Tone Amundgaard
Inga Lill Rønning
 
1. vara fra gamle NSF Oppland, Bendicte Lånke
1. vara fra gamle NSF Hedmark, Marthe Nicolaysen
 
Øvrige varamedlemmer:
 
Fra gamle NSF Oppland
2. vara: Lene Skaugen
3. vara: Aud Jotun
4. vara: Ellen Solberg (fra Hedmark pga for få kandidater fra Oppland)
 
Fra gamle NSF Hedmark:
2. vara: Marius Stråbø Johansen
3. vara: Elin Svenning
4. vara: Toril M. Nysæter