Ragnhild: Takk for meg!

Av Ragnhild Hegg, 15.09.2020

16. september 2020 er min siste dag som fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Og for en opplevelse det har vært! Det har vært en ære og et privilegium å få være tillitsvalgt i en organisasjon som NSF. 

Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg har fått være fylkesleder i disse årene.

19 år i vervet har gitt meg muligheter til å påvirke NSF, både politisk og administrativt. Jeg har hatt tillitsverv i NSF under 6 forbundsledere og har sett organisasjonen endre seg i tråd med de strømningene som har vært internt og ellers i samfunnet. Men alltid med fokus på kvalitet i helsetjenesten og sykepleiernes arbeidsvilkår. Jeg har truffet lokale og sentrale politikere og fått lov til å argumentere for sykepleiere, helsetjenesten og NSFs politikk. Jeg har hatt møter med ledere og administratorer i det aller meste av Akershus. Og følelsen det gir når vi oppnår resultater for dem det gjelder er ubetalelig.

Aller viktigst har vært muligheten til å lære hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte å kjenne gjennom disse årene. Det medlemmene ofte forbinder med NSF er de store sakene som profileres sentralt. Men i første rekke er det lokal tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt som er NSFs ansikt utad og som utgjør ryggraden i NSF. Å få være med på å lære opp og støtte tydelige, modige og stolte tillitsvalgte har vært en udelt glede. Gjennom tillitsvalgtopplæring, konferanser og møter, på sykehus, i kommuner og private virksomheter har jeg fått innsikt i utfordringer og seiere som har bidratt til at jeg har kunnet ta med meg erfaringer fra «virkeligheten» når politikk og strategier skal utformes. Det har vært avgjørende for meg i min rolle.

Det morsomste er når medlemmene engasjerer seg. På eget initiativ eller fordi NSF har bedt om det. Da blir verdens beste yrke satt på dagsorden og pasienters og ansattes vilkår kommer i fokus. Det er da vi er på vårt sterkeste. Det har vært en fornøyelse.

Jeg har vært så heldig at jeg gjennom alle disse årene har hatt en fantastisk stab rundt meg. Dyktige, kunnskapsrike, engasjerte NSFere som har vært en uvurderlig støtte i alle situasjoner, både profesjonelle og private. Jeg savner dere allerede.

Sammen med skiftende fylkesstyrer som har engasjert seg i ulike saker, har jeg fått klar retning for NSF Akershus. Det har vært en glede å være en del av det.

Men det er en tid for alt. Og nå er det riktig å levere stafettpinnen videre. Landsmøtet i 2019 vedtok at NSF skulle følge de nye fylkesgrensene. Og at politisk og administrativ ledelse skulle skilles. Dette vil gi en unik og forsterket mulighet til å jobbe politisk og vil gi de ansatte stabilitet i.f.t. ledelse. Forholdene ligger til rette for et styrket NSF. I Viken har vi fått en erfaren og dyktig administrativ leder som kjenner NSF godt. Og den 16. september velges en ny fylkesleder og 2 nestledere på full tid sammen med et fylkesstyre bestående av representanter fra alle de tre fylkene som nå blir NSF Viken. Jeg ønsker hele den nye ledelsen all lykke til! Jeg kommer til å være med dere, - på betryggende avstand.

Takk for de fantastiske årene jeg har hatt i NSF! Takk for tilliten som er vist meg! Det har vært et privilegium.

Ragnhild Hegg