Fylkesleder valgt i NSF Agder

Av Elisabeth Jeppestøl, 16.09.2020

I dag har det vært gjennomført valg av fylkesleder i NSF Agder. Ny fylkesleder er Ragne Quinteros.

Ragne har vært fylkesleder i NSF Vest-Agder fra 2015-2020.
Vi gratulerer!