Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Av Joakim Stubberud, 16.09.2020

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Vi gratulerer Linda Lavik som er valgt som fylkesleder. Mange av dere kjenner Linda Lavik fra tidligere, hun har nemlig vært fylkesleder i NSF Buskerud.

NSF Viken takker Karen Brasetvik, avtroppende fylkesleder i NSF Østfold, og Ragnhild Hegg avtroppende fylkesleder i NSF Akershus.