Minstelønn pr. 1.8.2012 Spekter

Av NSF

Her finner du minstelønn pr. 1.8.2012 for tariffområdet Spekter:

Spekter-helse (helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus)
         
Minstelønn pr. 1.8.2012        
  0 år 4 år 8 år 10 år
Sykepleier 353 000 360 000 372 000 400 000
Spesialsykepleier, jordmor 377 000 387 000 403 000 436 000