Informasjon til utstillere

Av Ann Karin Swang, 13.01.2020

Kongresser og fagdager. Landsgruppen av helsesykepleiere arrangerer årlig en kongress med 6-700 deltakere, i tillegg arrangeres lokale fagdager i alle fylker

LaH NSF arrangerer nasjonal helsesykepleierkongress hvert år i september. Denne legges til ulike fylker fra år til år og en lokal komite er, i samarbeid med sentralt styre, ansvarlig for å planlegge og gjennomføre kongressen. LaH NSF's sentralt sammen med kongressarrangør har hovedansvar for oppfølging av utstillere. Det betyr at likelydende tilbud om å delta som utstiller og/eller hovedsamarbeidspartner sendes ut til alle firma vi har oversikt over kan ha faglig relevans på vår kongress. Vi tilbyr dessuten standplass til lavere pris for frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Antall standplasser avgjøres av relevans for faget, lokalene på kongresstedet samt LaH NSFs vurdering av totalt antall utstillere. For infomasjon om standleie, les her

All samhandling med kommersielle aktører er regulert av NSFs etiske retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører, samt veiviser for etisk samhandling.

I tillegg til nasjonalt arrangement, tilbyr alle våre lokale faggrupper fagdager i fylkene hvor utstillere også er velkomne til å delta. Det sendes ut en oversikt over alle fagdager til utstillere 2 ganger i året med informasjon om tid, sted og kontaktinfo.