Dialysebehandling og Telemedisin

Av NSF

PowerPoint fra høstkurs 2010

Her er PowerPoint presentasjonen til Eli Arild fra Nasjonalt senter for samhandling og Telemedisin.