Boktips om rehabilitering

Av NSF

Thommesen Hanne (red.) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2010.

Boken formidler forskning gjort av studenter ved mastergradsutdanningen i rehabilitering ved Høgskolen i Bodø. Den består av 13 kapitler skrevet av 11 forskjellige forfattere.

Hanne Thommesen sier i introduksjonen til boken følgende: ”Formålet med boken er å bidra til økt forståelse av rehabilitering og habilitering, og å stimulere til forskning og utvikling av denne virksomheten.” (Thommesen, 2010, s. 15).

Forfatterne tar blant annet for seg rehabiliteringspolitikk, sykehuset som organisasjon, kommunal planlegging av rehabiliteringsvirksomheten og selvstendighet når man har en utviklingshemming. Boken gir ingen enhetlig definisjon på rehabilitering, men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering.

Du har mulighet for å lese mer om boken her