Info fra accsessgruppa

Av NSF

Videokonferanse program

 
 
Nasjonalt accessmøte ved hjelp av videokonferanse (VK)
  
Norsk Helsenett (NHN) Video er en tjeneste som gir tilgang til helsenettets arena for kommunikasjon gjennom videokonferanse enheter. Den kan brukes bl.a. til møter og undervisning. Jeg vil gjerne komme i gang med nasjonale accessmøter og access-undervisning. Fordelene er:
- Representanter fra flere dialyseenheter kan delta. Nåværende grense er 20 samtidige brukere, denne er i ferd med å bli endret med et høyere antall.
- Det er tids- og kostnadssparende.