Velkommen til NSFs faggruppe for sykepleiere i revmatologi

Av NSF

FSR startet som en interessegruppe for sykepleiere i revmaomsorgen september 1988. Bakgrunnen var et ønske om at sykepleiere som arbeidet i revmaomsorgen i Norge skulle ha en interessegruppe hvor man kunne dele kunnskaper og erfaringer med hverandre. Gruppen skal gi oss mulighet til å arbeide mot vårt felles mål:

GOD SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED REVMATISKE SYKDOMMER.

FSR har som mål:

- støtte og styrke sykepleiernes muligheter til å videreutvikle eget fagområde

- støtte og oppmuntre til sykepleieforskning relatert til revmatikere

- opprette en sentral kunnskapsbase for sykepleiere i revmatologi

- opprette nordiske og internasjonale kontakter

- arrangere kurs og seminarer

- styrke det tverrfaglige samarbeidet blant helseprofesjonene innen revmatologi

- holde kontakt med lokale revmatikerforeninger og Norsk Revmatikerforbund

FSR er en faggruppe for alle sykepleiere som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer med revmatiske sykdommer.