Studiesteder

Av NSF

Jordmorstudiet i Norge er en videreutdanning rettet mot offentlig godkjente sykepleiere. Utdanningen fyller de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket, samt krav i Norge for å få autorisasjon som jordmor.

Opptakskrav
Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis etter autorisasjon. Opptakskravet er å forstå som praksis som sykepleier i minst ett års fulltids arbeid med direkte utøvelse av klinisk sykepleie ovenfor pasienter.

Studieform
Jordmorstudiet er et heltidsstudium over 2 år, og foreløpig tilbyr to studiesteder masterutdanning. Les mer inne på siden til den enkelte høyskolen for å lese mer om deres studietilbud.

Master påbygning
Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag. Masterprogrammet gir ferdige kandidater økt kompetanse til å videreutvikle sin praksis gjennom kritisk og innovativ tenking. Dette gir bedre ferdigheter til fagutvikling, kritisk tenking og å kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Det gir kandidatene muligheter til å kunne bidra bedre til utviklingen av jordmorpraksis (kilde HSN)

Hvor jobber Jordmor
Som jordmor kan du jobbe på ulike nivå i helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon. Som jordmor utdannet i Norge fyller man de internasjonale kravene, og kan derfor jobbe som jordmor i andre land.

Oversikt over utdanningssteder:
Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) (studiested Kjeller, Skedsmo) MASTER
Universitetet i Tromsø (UiT) (Studiested Tromsø)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  (Studiested Trondheim)
Høgskolen i Bergen (HIB) (Studiested Bergen)
Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) (Studiested Vestfold) MASTER

Påbygging til master i jordmorfag
Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) (Studiested Vestfold) MASTER

NB! Søknadsfrister og studiestart varierer mellom de enkelte utdanningsstedene.