Overenskomstene for perioden 2010 - 2012

Av NSF

Her finner du lenke til alle overenskomstene.

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid. 

Overenskomst mellom HSH og NSF for helse og sosiale tjenester 2010 - 2012 (pdf)

Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2010 - 2012 (pdf)

Overenskomst mellom HSH og NSF for høyskoler 2010 - 2012 (pdf)

Overenskomst mellom HSH og NSF for utdanning 2010 - 2012 (pdf)