Referat fra siste aksess møte 12.01.2011

Av NSF

Vedlagt ligger refereat fra siste aksessmøte. Du kan også se planlagte møter våren 2011.