Vestfolds fylkesavis "Medlemskontakten" nr.1 2011 leser du her

Av NSF

I dette nummeret finner du blandt annet presentasjon av kandidater som stiller til valg til vervene som Fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer i Vestfold. Du kan også lese om kandidatene som stiller til valg som landsmøtedelegater.